Vyrásť a stať sa tým, kým skutočne sme - na to treba odvahu!

To najdôležitejšie, čo určuje náš ďalší život a budúcnosť, sa odohráva TERAZ

Koučing

Koučing - to je cielené odstraňovanie bariér pre plnšie využitie potenciálu klienta.

O mne

Venujem sa kariérovému a životnému koučingu a sebarozvoju jednotlivcov aj skupín.

Referencie

Moje profesionálne skúsenosti. S kým spolupracujem. Čo o mne povedali moji klienti.

Kurzy zdarma

Zaujímate sa o sebarozvoj? Tu nájdete zdarma 10-dňový e-kurz Naplnený život

Koučing

Kedy ste sa naposledy pristihli pri myšlienke, že už nechcete robiť len to, čo od vás očakávajú druhí? Mnoho ľudí v dnešnej dobe rieši podobné otázky. Chcú žiť vlastný zmysluplný a zaujímavý život. Často vsak nevedia nájsť to zmyslupné v živote sami a ak áno, nevedia nájsť cestu alebo odvahu, ako týmto spôsobom žiť. Dobrý kouč im vie v oboch prípadoch pomôcť.
Veľa ľudí počas koučingu objaví, že veci, ktoré sa im predtým zdali ťažké a neuskutočniteľné, sa dajú do pohybu a sú na dosah. Ako kouč nerobím zázraky. Avšak mám k dispozícii veľkú zásobu nástrojov, ktoré Vám pomôžu zrealizovať Vaše veľké myšlienky a sny.
Typické koučovacie sedenie prebieha formou konverzácie medzi koučom a klientom. V rozhovore sa zameriame na to, aby ste objavili svoje vlastné odpovede na otázky a riešenia problémov. My ľudia sme totiž omnoho viac motivovaní zaviesť do života a do praxe skôr naše vlastné riešenia než tie, ktoré nám predloží niekto iný. Pomáham klientovi uplatniť jeho plný potenciál. Funguje to najefektívnejšie, keď si klient na začiatku určí reálne ciele, ktoré chce pomocou koučovania dosiahnuť.

Prečo využiť koučovanie?

Dôvody, pre ktoré sa ľudia obracajú na kouča, sú také jedinečné, ako daný človek. Nižšie je zopár príkladov, prečo ľudia využívajú koučovanie.

Robiť významné životné zmeny
Lepšie sa vyrovnať s neistotou
Robiť lepšie rozhodnutia
Lepšie si nastaviť ciele

Dosahovať svoje ciele rýchlejšie
Spirituálne rásť
Mať lepšiu finančnú stabilitu
Osobnostne rásť

Mať spolupracujúceho partnera
Zlepšiť svoje vzťahy
Mať väčší dosah na svet
Byť lepším lídrom

Zjednodušiť svoj život
Zmenšiť stres
Držať krok s rýchlym životom
Ušetriť svoj čas

O mne

Mojou víziou je pomáhať ľuďom v ich osobnostnom raste, spájať ich so svojím najlepším ja, aj s ďalšími ľuďmi a navzájom sa od seba učiť. Pretože koľko energie do niečoho investujeme, toľko sa nám vráti.
Som odborník v oblasti informačných a komunikačných technológií a pôsobím aj ako kouč a tréner v oblasti sebarozvoja. Ako dobrovoľník sa vedeniu ľudí venujem už od roku 1998 a na profesionálnej úrovni mám za sebou vyše desaťročnú prax v oblasti vzdelávania dospelých.
Som ICF certifikovaný externý profesionálny kouč MŠMT ČR a certifikovaný tréner zážitkovej pedagogiky MŠMT ČR. Svoje technické vzdelanie úspešne využívam pri komunikácii s klientmi z oblasti IT, ktorí tvoria moju hlavnú cieľovú skupinu v oblasti kariérového koučingu.
Verím, že každý človek je najlepším odborníkom na svoj vlastný život. Pomôžem vám odkryť to najlepšie, čo vo vás je. Pomocou koučovacích metód vám pomôžem usporiadať si svoje vlastné myšlienky a sústrediť sa na svoje ciele. Získate vnútorný pokoj, pohodu, vyrovnanosť a životné smerovanie.

Kariérový koučing

Pri kariérovom koučingu sa s klientom zameriavame na otázky okolo jeho kariéry. Typickým príkladom je zvažovanie zmeny zamestnania. Špecializujem sa najmä na klientov z IT a technických oblasti.

Životný koučing

V životnom koučingu rieši klient svoje osobné projekty, úspechy, životné zmeny, vzťahy alebo svoju profesiu vzhľadom na to, čo sa teraz deje. Vyberá si svoje smerovanie, aby mal taký život, aký naozaj chce.

Výkonový koučing

Vo výkonovm koučingu sa zameriavame na čo najväčšiu efektivitu klienta v danej oblasti - napríklad práca alebo šport. Kouč dokáže klientovi pomôcť preklenúť bariéry, ktoré ho brzdia.

Etický kódex

Riadim sa pravidlami etického kódexu ICF. Mám úctu k súkromiu klienta a zachovávam mlčanlivosť o informáciách z kočovania. Klienta koučujem, len ak má pre neho koučovanie prínos a nie je vhodnejší iný prístup.

Ponuka a ceny

Ponúkam vám štyri typy koučingových balíkov. Prvé koučovacie sedenie je vždy s 66% zľavou, aby klient prišiel na to, či je pre neho koučing to, čo potrebuje.

 • Jedno sedenie

  50 minút
  Cena: 30 €

  Jedno koučovacie sedenie v trvaní 50 minút.

 • Tri sedenia

  150 minút
  CENA: 80 €

  Balík troch koučovacích sedení v trvaní 150 minút.

 • Šesť sedení

  300 minút
  CENA: 150 €

  Balík šiestich koučovacích sedení v trvaní 300 minút.

 • Skype koučing

  50 minút
  CENA: 25 €

  Koučovacie sedenie cez Skype v trvaní 50 minút.

Telefón: 0944 697 124

Martin Turi Nagy

IČO: 47 192 360